VAKIFLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Vakıflarda sürdürülebilirliği sağlamanın anayolu sağlıklı bir kaynak portföyü ve kaynak yönetimi oluşturmaktır.

 

KAYNAKLAR

  • BAĞIŞLAR

Vakıfların ana gelir kaynağını bağışlar oluşturur. Bağış gelirlerinin sürekliliği vakfın bağışçılarıyla (donörleriyle) olan yakın ilişkisine, amacına (misyonuna) ve sosyal alanda tanınırlığına bağlıdır.

  • MÜLKİYETLER

Vakfın sahip olduğu taşınır veya taşınmazların, üzerinden elde edilen kira ve benzeri gelirlerdir. Birçok vakfın önemli gelir kaynaklarından biridir.

  • TİCARİ YATIRIM ve ORTAKLIKLAR

Bilindiği gibi vakıfların gelir elde edebilmesi amacıyla şirket kurma ya da var olan şirketlere ortak olma imkanları vardır. Birçok vakıf bu tür yatırımlar yapmaktadır.

  • SOSYAL AKTİVİTELER

Vakıflar bünyelerinde çeşitli organizasyonlar düzenleyerek bu organizasyonlardan gelir elde ederler.

  • VAKIF ARACILIĞI İLE SAĞLANAN HİZMETLER

Vakıflar hizmetlerini ücretsiz olarak sağlar. Ancak uzman olduğu bazı konularda ihtiyaç sahipleri dışında bu hizmetleri ücretli olarak sağlayabilirler.

  • SPONSORLAR

Sponsorlar bağışçılara benzer, ancak onlardan en önemli farkı sizinle olan ilişki bağları duygusal değildir. Yani sponsorlar onlara amaçları doğrultusunda hizmet ettiğiniz sürece sizinle olurlar.

SONUÇ OLARAK DİYEBİLİRİZ Kİ;

 Sosyal refahın yaygın hale gelmesi ve ülkemizin imarında önemli hizmetler ifa eden vakıfların mahiyetini tanıyan ve bilen bir kimsenin, vakfa yardım elini uzatmaması düşünülemez. Çünkü yardımlaşma ve dayanışma bir medeniyetin en belirgin özelliğini oluşturur. İnsanın sahip olduğu mal ve servetten başkalarını da faydalandırmak gibi yüce duygulardan tezahür eden sosyal yardım ve dayanışmanın tümüyle ve en geniş şekliyle uygulandığı yer vakıf alanıdır.

Dolayısıyla bütün hizmetleri devletten beklemek yerine, bizlerin de imkanlar dahilinde tarihimizde ve değerlerimizde olduğu gibi vakıf aracılığıyla ihtiyaç duyanlara ulaşmamız insani görevlerimizdendir.  

Bize düşen sorumluluk, toplumun yararına kurulmuş, sosyal dayanışmayı sağlayan bu hayır kurumlarına gereken ilgiyi göstermek, çevremizde vakıf anlayış ve şuurunu canlı tutmak, elimizden geldiği kadar bu güzel hizmetlere katılarak yeni hizmet alanları açmayı teşvik etmektir.