Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ

Ülkemizde sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanındaki sorunların çözümünde etkin ve öncü bir vakıf olmak.

MİSYONUMUZ

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sağlık, eğitim ve sosyal hizmetleri takip etmek, desteklemek ve güçlendirmek; bireylerin ve halkın sağlık ve eğitim düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunmak; çevrenin sağlık üzerindeki etkisiyle ilgili toplumsal duyarlılık kazandıracak çalışmalar yapmak; insan sağlığını korumak ve sağlıklı çevrede yaşamasını sağlamak için adımlar atmak; konferanslar, seminerler ve sosyal aktivitelerle insan sağlığına yönelik teşvikleri arttırmak; sağlık ve eğitim alanında yatırımlar yapmak; öz değerlerine bağlı, bağımsız ve objektif düşünebilen, toplumsal sorunlara duyarlı, başarılı ve vakıf şuuruna sahip öğrencileri destekleyerek ülkemizin ve insanlığın gelişimine hizmet etmektir.